anayasa mahkemesi

yasaların ve yasa gücünde kararnamelerin, işlemlerin yürürlükteki anayasaya uyup uymadığı konusundaki savları kesin karara bağlayan, gerekli durumlarda yüce divan olarak da görev yapan yüksek mahkemedir.
İletişim