bakanlar kurulu

ülkenin işlerini yürütmekle görevli, başbakan ve bakanlardan oluşan kuruldur
İletişim