türk silahlı kuvvetleri personel kanunu

926 numaralı kanundur.

kapsam: bu kanun, türk silahlı kuvvetlerine mensup subaylar ve astsubaylara uygulanır. türk silahlı kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına tabidirler.

amaç: bu kanun subayların ve astsubayların yetiştirilmelerini, sınıflandırılmalarını, görev ve yükümlülüklerini, terfi ve taltifleri ile her türlü özlük haklarını düzenler.
İletişim