merih

Durum: 15 - 2 - 0 - 0 - 25.10.2017 15:01

Puan: 80 - çaylak

5 ay önce kayıt oldu. 1.Nesil Yazar.

Henüz bio girmemiş.
  • /
  • 2

meral akşener

iyi parti

meral akşener önderliğinde 25.10.2017 tarihinde kurulmuş olan siyasi partidir.

bedelli askerlik

bedelli askerlik 2017 yılında çıkacak şeklinde bir çok söylenti bulunmaktadır, cumhurbaşkanı, bakanlar ve milletvekilleri bu konuda sessizliğini korurken bedelli askerlik platformu çok fazla ses getiren çalışmalar ile sürekli olarak medyanın ilgisini çekmekte ve konuyu gündem de tutmaktadır.

2017 yılında bedelli askerlik çıkacak mı veya çıkmayacak mı bilinmez ancak profesyonel orduya geçiş olacaksa bu durum önemli bir basamak olacaktır.

meral akşener

selanik'ten kocaeli'ye göç eden bir ailenin kızı olan meral akşener 18 temmuz 1956 tarihinde tahir ömer bey ve sıddıka hanım'ın çocuğu olarak kocaeli'nin izmit ilçesine bağlı gündoğdu köyünde doğdu. 1974 yılında bursa kız öğretmen lisesi'ni tamamlamasının ardından 1979 yılında istanbul üniversitesi edebiyat fakültesi tarih bölümü'nden mezun oldu. 1979 ve 1982 yılları arasında öğretmen olarak çalışan akşener, 1982 yılında yıldız teknik üniversitesi kocaeli mühendislik fakültesi'nde araştırma görevlisi oldu. marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü'nde doktora ve yüksek lisans yaptı. kocaeli üniversitesi'nde inkılap tarihi bölüm başkanlığı görevinde bulundu. zübeyde hanım şehit aileleri vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi ve başkanlığını yaptı.

1995 yılında doğru yol partisi (dyp) kadın kolları başkanı olan meral akşener, ilk defa 1995 türkiye genel seçimlerinde dyp kocaeli milletvekili olarak meclise girdi. necmettin erbakan başkanlığında 28 haziran 1996 tarihinde refah partisi (rp) ve dyp koalisyonunun oluşturduğu 54. türkiye hükümeti'nden 3 kasım 1996 tarihinde susurluk kazası sonrası içişleri bakanlığı görevinden istifa eden mehmet ağar'ın yerine içişleri bakanlığı görevini üstlenerek türkiye tarihindeki ilk kadın içişleri bakanı oldu. 28 şubat süreci'nin yaşanması ile 54. türkiye hükümeti'nin dağılmasının ardından görev süresi 30 haziran 1997 tarihinde son buldu. 1999 türkiye genel seçimlerinde dyp istanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi. 2002 türkiye genel seçimlerinde ise dyp %9,54 oy alarak baraj altında kaldı.

2001 yılında milliyetçi hareket partisi'ne (mhp) katılan akşener, 2007 türkiye genel seçimlerinde mhp istanbul milletvekili olarak meclise girdi. en son 1968 yılında cumhuriyet halk partisi'den (chp) türkiye büyük millet meclisi başkanvekili seçilen muş milletvekili hayriye ayşe nermin neftçi'den sonra 10 ağustos 2007 tarihinde güldal mumcu ile beraber tbmm başkanvekilliği görevine seçildi. tbmm'de türkiye-çin parlamentolararası dostluk grubu üyeliği yaptı. 2011 ve haziran 2015 genel seçimlerinde tekrar mhp istanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi. fakat kasım 2015 türkiye genel seçimlerinde partisinden milletvekili adayı gösterilmedi.

muhaliflerin öne çıkan ismi meral akşener, mayıs 2016'da olağanüstü kongrenin engellenmesi üzerine konuşma yapıyor.
kasım 2015 genel seçimlerinde mhp'nin oy kaybederek mecliste temsil edilen dördüncü parti olması üzerine ay sonunda yapmış olduğu basın toplantısında kurultay talebinde bulunmuş ve "üzerime düşen her görevi yapmaya hazırım." demiştir. mahkeme kararıyla yapılacak olan mhp olağanüstü kongresi için meral akşener genel başkan adayı oldu. olağanüstü kongre tarihi olarak 15 mayıs'ın belirlendiğini açıklandı. mhp genel merkezi ise bu kararı tanımadığını bildirdi. 8 eylül 2016 tarihinden partiden ihraç edildi. meral akşener, 19 haziran 2016 tarinde ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesine başvurarak, partiden ihraç kararına ihtiyati tedbir konulmasını istedi. mhp'nin ihraç kararına açmış olduğu iptal davası, 15 aralık 2016 tarihinde ankara 6. asliye hukuk mahkemesi tarafından reddedildi ve bu kararla partiden ihracı kesinleşti.

29 ekim 2017 tarihine kadar ümit özdağ başta olmak üzere mhp'den ayrılan diğer vekil ve üyeler ile yeni bir parti kuracağı kesinleşmiştir. başta partinin isminin merkez demokrat parti olacağı söylenirken, bu ismin sadece düşünüldüğü ancak kurulacak partinin kesinlikle bu isimde olmayacağı tv programları vasıtasıyla dile getirilmiştir.

merkez demokrat parti

meral akşener'in kuracağı partinin ismi olduğu düşünülmektedir.

resmi gazete

ülkemizde devletin yayın organı olan ve ve birçok resmî işlemin geçerliliğinin bağlandığı resmi gazetenin kökeni, sultan ıı. mahmut döneminde tarihçi esat efendi’nin yönetiminde 11 kasım 1831 tarihinden itibaren haftada bir yayımlanmaya başlanan “takvim-i veka-i” gazetesine dayanmaktadır.

yeni devletin resmi gazetesi ise, istiklal savaşı’nı yürütmek üzere ankara’da toplanan büyük millet meclisi tarafından 7/10/1920’de tesis edilmiştir. halen resmi gazetelerin ilk sayfasında görülen bu tarih resmi gazete’nin kuruluş tarihi olup, 1 inci sayı kuruluştan dört ay sonra, meclis’in 263 sayılı kararnamesi ile 7/2/1921 günü “cerîde-i resmiyye” adıyla yayımlanmıştır. gazetenin ismi 10/9/1923 tarihli 22 nci sayıda “resmî cerîde” olarak, 17/12/1927 tarihli 763 üncü sayıda ise “t.c. resmî gazete” olarak değiştirilmiş ve bugüne kadar aynı isimle yayımlanmaya devam edilmiştir.

resmi gazete ilk sayıdan 16 ncı sayıya kadar haftada bir; 16, 17 ve 18 inci sayılar iki haftada bir; 19, 20 ve 21 inci sayılar ise yine haftada bir pazartesi günleri yayımlanmıştır. resmi gazetenin 18/7/1921 tarihli 21 inci sayısı ile 10/9/1923 tarihli 22 nci sayısı arasında, gerçekleşen savaşlar nedeniyle, iki yılı aşkın bir süre geçmiştir. bu süreçte kabul edilen 134 ilâ 338 numaralı kanunlar resmi gazetede yayımlanmadan yürürlüğe girmiştir.

1923 yılı eylül ayında yayımlanan altı adet resmi gazete sayısında “gayr-ı resmî kısım”a yer verildiği görülmektedir. bu kısımda gazi mustafa kemal paşa ve diğer bazı devlet adamlarımızın dünyadaki gelişmelerle ilgili düşünceleri ile bazı avrupalı gazeteci ve devlet adamlarının makaleleri yayımlanmıştır. gayr-ı resmî kısma resmî kısımdan ayrı numara verilmiş olup halkın dış gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi için çalışılmıştır.

22 nci sayıyla birlikte resmi gazetenin ilk sayfasına “haftada üç defa neşrolunur.” ibaresi konulmuş olmakla beraber, bu düzen 22 ilâ 42 nci sayılar arasında devam etmiş, bundan sonra yayım zamanlarında düzensizlikler meydana gelmiştir. örneğin 42 nci sayı ile 43 üncü sayı arasında bir hafta; 43 üncü sayı ile 44 üncü sayı arasında dört gün; 44, 45 ve 46 ncı sayılar arasında yine birer haftalık boşluklar olduğu, 1924 yılı nisan ve mayıs aylarında ikişer, aynı yılın haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında ise birer kez resmi gazete yayımlandığı görülmektedir. 7 haziran 1925 tarihli 110 uncu sayıdan itibaren ise resmi gazete ayda ortalama yirmi sayı yayımlanır hale gelmiştir.

1/11/1928 tarihli ve 1353 sayılı türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1/12/1928 tarihli 1054 üncü sayıdan itibaren resmi gazete bugün kullandığımız yeni alfabeyle basılmaya başlanmıştır.

resmi gazete’nin sureti neşir ve muamelatının tarzı icrasına dair yönetmelik uyarınca 1929 yılından itibaren ulusal bayramlar, genel tatil günleri ve pazar günleri haricinde resmi gazete’nin her gün düzenli yayımına başlanmıştır. bu yönetmelikte 9/5/1970 tarihinde yapılan değişiklikle, pazar günleri de resmi gazete yayımına başlanmıştır. o zamandan beri resmi gazete ulusal bayram ve genel tatiller haricinde, pazar günleri de dahil olmak üzere her gün yayınlanmaktadır. 18/5/2009 tarihinde yapılan değişiklikle, hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de resmi gazetenin yayımlanması mümkün hale gelmiştir.

zorunlu ve acil durumlarda, aynı sayıyı taşımak kaydıyla “mükerrer” şerhi verilerek aynı gün içinde birden fazla resmi gazete yayımlanabilmektedir.

resmi gazete’nin içeriği

22/6/1927 tarihli ve 5335 sayılı bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuş olan resmi gazete’nin sureti neşir ve muamelatının tarzı icrasına dair yönetmelik ile “kanunlar, tefsirler, büyük millet meclisi kararları, nizamnameler, kararnameler, talimatnameler, şürayı devlet kararları, vekaletlerin tebligat ve tahriratı umumiyeleri, resmi mukavelename ve ilanlar”ın;

23/5/1928 tarihli ve 1322 sayılı kanunların ve nizamnamelerin sureti neşir ve ilanı ve meriyet tarihi hakkında kanun ile “kanunlar, devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düveli akitler, inhisarı ve mali taahhüdü mutazammın mukavele ve imtiyazlar, kanunların tefsiri, hususi af ilanı, cezaların tahfif veya tahvili veya tecili, tahkikat ve takibatı kanuniye icrası veya tecili gibi ammeyi alakadar eden büyük millet meclisi kararları ve meclis zabıtları; nizamnameler, tasdikı aliye iktiran eden memuriyet kararnameleri; umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle aktedilip icra vekilleri heyetince tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler; şürayı devletçe nizamnamelerin tefsirine ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin tasdikına ve imtiyaz ihtilaflarına ait ittihaz olunan kararlar ile ammeyi alakadar eden istişari mukarrerattan başvekaletçe tasdik kılınanlar; ref'i tezat ve tevhidi içtihada dair temyiz mahkemesi heyeti umumiyesince ittihaz olunan kararlar; kanun ve nizamnamelerde resmi gazete ile neşri mecburi olarak irade edilen mevat”ın;

24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı resmi gazete'de yayımlanacak olan yönetmelikler hakkında kanunla da “milli emniyet ve milli güvenlikle ilgili olmamak ve gizlilik derecesi taşımamak kaydıyla başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin işbirliğine, yetki ve görev alanlarına ait hükümleri düzenleyen; kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan veya kamuyu ilgilendiren yönetmelikler”in;

resmi gazete’de yayımlanacağı hükme bağlanmıştır.

bunların dışında çeşitli özel mevzuatta, bazı özel materyalin resmi gazete’de yayımlanacağına dair hükümler de yer almaktadır.

resmi gazete yasama, yürütme ve idare, yargı ile ilanlar bölümlerinden oluşmakta, fakat bu bölümler ilgili bölümün kapsamına giren materyalin yayımlanmadığı günler resmi gazete’de bulunmamaktadır.

resmi gazete’yi yayım yetkisi

22/6/1927 tarihli ve 5335 sayılı bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuş olan “resmi gazete’nin sureti neşir ve muamelatının tarzı icrasına dair yönetmelik” ve 23/5/1928 tarihli ve 1322 sayılı “kanunların ve nizamnamelerin sureti neşir ve ilanı ve meriyet tarihi hakkında kanun”la resmi gazete’nin yayımı işi “müdevvenat müdüriyeti”ne verilmiş olup, 18/5/1929 tarihli ve 1452 sayılı devlet memurları maaşatının tevhid ve tehadülüne dair kanunla bu birim başvekaletin (başbakanlık) hizmet birimleri arasında sayılmış; 20/5/1933 tarihli ve 2187 sayılı “başvekalet teşkilat ve vazifeleri hakkındaki kanun”la “neşriyat müdürlüğü”; 30/5/1937 tarihli ve 3154 sayılı başvekalet teşkilatı hakkında kanunla “neşriyat ve müdevvenat dairesi”; 23/6/1943 tarihli ve 4443 sayılı başvekalet teşkilatı hakkında kanunla “neşriyat ve müdevvenat umum müdürlüğü”, 8/6/1984 tarihli ve 203 sayılı kanun hükmünde kararname ve 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı “başbakanlık teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanunla” da bugünkü ismi olan “mevzuatı geliştirme ve yayın genel müdürlüğü” adını almıştır.

resmi gazete’ye erişim

halen resmi gazete’nin dağıtımı abonelere posta yolu ile gönderim yapıldığı gibi başbakanlık basımevi’ninde de isteyen herkese satılmaktadır. ayrıca yurtiçi ve yurtdışından en az bir yıl süreli olmak üzere resmi gazete’ye abone olunabilmektedir.

27/6/2000 tarihinden itibaren çıkan resmi gazetelerin metinleri, internet üzerinden de günlük olarak yayımlanmaya başlanmıştır. yapılan çalışmalar sonucunda 2011 yılında, ilk sayısının yayımlandığı 7/2/1921’den itibaren tüm resmi gazete sayılarına sitemizden erişim mümkün hale getirilmiştir.

kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/RegaTarihce.aspx

türk silahlı kuvvetleri personel kanunu

926 numaralı kanundur.

kapsam: bu kanun, türk silahlı kuvvetlerine mensup subaylar ve astsubaylara uygulanır. türk silahlı kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına tabidirler.

amaç: bu kanun subayların ve astsubayların yetiştirilmelerini, sınıflandırılmalarını, görev ve yükümlülüklerini, terfi ve taltifleri ile her türlü özlük haklarını düzenler.

kişisel verilerin korunması kanunu

6698 numaralı kanundur.

amaç: bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

kapsam: bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

yüce divan

anayasa mahkemesi’nin, başbakanı, bakanları, kimi yüksek aşamadaki görevlileri yargılarken aldığı isimdir

6 temmuz 2017 türkiye'nin ap kararını yok sayması

başbakan binali yıldırım: bu karar bizim için hükümsüzdür, geçersizdir. bir önemi yoktur.ab bir kafa karışıklığı yaşamaktadır. bunu suretle ortadan kaldırılması ilişiklerin müspet yönde ilerlemesi şarttır. türkiye’nin her zaman seçeneği vardır. gidecek bir başka yolu da vardır. alternatifsiz değildir
  • /
  • 2
Henüz bir favori entry yok.

Toplam entry sayısı: 15

türk silahlı kuvvetleri personel kanunu

926 numaralı kanundur.

kapsam: bu kanun, türk silahlı kuvvetlerine mensup subaylar ve astsubaylara uygulanır. türk silahlı kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına tabidirler.

amaç: bu kanun subayların ve astsubayların yetiştirilmelerini, sınıflandırılmalarını, görev ve yükümlülüklerini, terfi ve taltifleri ile her türlü özlük haklarını düzenler.

bedelli askerlik

bedelli askerlik 2017 yılında çıkacak şeklinde bir çok söylenti bulunmaktadır, cumhurbaşkanı, bakanlar ve milletvekilleri bu konuda sessizliğini korurken bedelli askerlik platformu çok fazla ses getiren çalışmalar ile sürekli olarak medyanın ilgisini çekmekte ve konuyu gündem de tutmaktadır.

2017 yılında bedelli askerlik çıkacak mı veya çıkmayacak mı bilinmez ancak profesyonel orduya geçiş olacaksa bu durum önemli bir basamak olacaktır.
Henüz takip ettiği biri yok.
İletişim