siyasi sözlük

Durum: 20 - 0 - 0 - 0 - 12.07.2017 14:50

Puan: 80 - çaylak

5 ay önce kayıt oldu. 1.Nesil Admin.

Henüz bio girmemiş.
  • /
  • 2

anayasa mahkemesi

yasaların ve yasa gücünde kararnamelerin, işlemlerin yürürlükteki anayasaya uyup uymadığı konusundaki savları kesin karara bağlayan, gerekli durumlarda yüce divan olarak da görev yapan yüksek mahkemedir.

resmi gazete

türkiye cumhuriyeti kanunlarını, hükümetin karar ve kararnamelerini, tüzük ve yönetmeliklerini, anayasa mahkemesi, danıştay gibi bir kısım yüksek yargı organları ile bazı mahkeme kararlarını ve resmi kuruluş ilanlarını ilgililere ve halka duyurmak ve bunları yürürlüğe koymak üzere hükümet tarafından yayımlanan gazetedir.

refah partisi

milli görüş hareketinin 12 eylül darbesi'nden sonra kurulan siyasi partisidir. 1987'de genel başkanlığa necmettin erbakan getirildi. 1991 seçimlerinde meclise girdi. 1995 seçimlerinden birinci parti olarak çıktı. 1997'de refahyol hükümetini kurdu. "laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri" gerekçesiyle, 16 ocak 1998'de anayasa mahkemesi tarafından kapatıldı.

ak parti

adalet ve kalkınma partisi

14 ağustos 2001 tarihinde kurulan, esasen sosyal muhafazakar bir türk siyasi partisidir. parti tüzüğüne göre resmi kısaltması "ak parti", simgesi turuncu ve siyah renklerden oluşan ampuldür. türkiye büyük millet meclisinde milletvekili sayısı ile çoğunluğa sahiptir yani iktidar partisidir. genel başkanı recep tayyip erdoğan ise cumhurbaşkanıdır.

(bkz:ak parti)

yargı

bir olay ya da olgunun doğuşuna etken olan nedenlerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu karar veren yetkili merci anlamına gelmektedir.

(bkz:yasama)
(bkz:yürütme)

yürütme

yasaları uygulama işidir.
yönetim, hükümet kuruluşlarının tümüne verilen isimdir.

(bkz:yasama)
(bkz:yargı)

yasama

parlamentonun yasa yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisidir

(bkz:yürütme)
(bkz:yargı)

nizamname

devlet ya da başka bir yüksek otoritenin herhangi bir alanda etkinliğini belirli ayrıcalıklar bağışlarken düzenlediği hukuki belgedir.

chp

  • /
  • 2

bedelli askerlik

belirli aralıklar ve belirli bir ücret karşılığında çıkan askerlikten muaf olmayı sağlayan yasadır. en önemli kriter yaş ve ücrettir.

(bkz:bedelli askerlik kanunu)
(bkz:bedelli askerlik yasası)

Toplam entry sayısı: 20

Henüz takip ettiği biri yok.
Henüz takip eden biri yok.
İletişim