yargı

bir olay ya da olgunun doğuşuna etken olan nedenlerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu karar veren yetkili merci anlamına gelmektedir.

(bkz:yasama)
(bkz:yürütme)
İletişim