yürütme

yasaları uygulama işidir.
yönetim, hükümet kuruluşlarının tümüne verilen isimdir.

(bkz:yasama)
(bkz:yargı)
İletişim